FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Dlaczego wybrany przeze mnie materiał „5.2 Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej”, cały czas ma status „Oczekujący na ręczne przygotowanie”?

  Wybierając materiał można wskazać sposób w jaki wybrane mają zostać obiekty: wg zasięgu, albo wg wybranych obiektów. W przypadku punktów osnowy istotne jest wybranie opcji wg wybranych obiektów (ponieważ we wskazanym zasięgu geometrycznym może nie być żadnego punktu osnowy) oraz wskazanie punktów osnowy o których informacje Wykonawca chce pozyskać w sekcji Wybranych obiektów. Istotne jest również aby zwrócić uwagę na klasę wybranych punktów osnowy, aby zamówić odpowiedni materiał z pozycji 5.2 dla osnowy szczegółowej, 4.2 dla osnowy podstawowej oraz 16.2 dla osnowy pozaklasowej.

 2. Dlaczego nie mogę zarejestrować zgłoszenia uzupełniającego?

  Rejestracja zgłoszenia uzupełniającego jest możliwa jeśli zgłoszenie pierwotne oraz wszystkie poprzednie uzupełniające spełniają określone warunki tzn.: każde ze zgłoszeń posiada zasięg geometryczny oraz do każdego został wystawiony jeden Dokument Obliczenia Opłaty który został opłacony.

 3. W jaki sposób mogę znaleźć na mapie działkę, dla której chcę zamówić mapę zasadniczą?

  W celu zlokalizowania konkretnego obiektu na Mapie należy skorzystać z funkcji „szukanie na mapie”, przedstawionej w pasku menu klawiszem z „lupką”. Pojawi się wtedy menu, w którym możliwe będzie szukanie według ewidencji oraz szukanie po adresie. Po uzupełnieniu danych w odpowiednich polach i zatwierdzeniu operacji klikając w klawisz „lupy” system automatycznie przybliży obraz Mapy do wyszukiwanego miejsca.

 4. W jaki sposób wznowić płatność elektroniczną jeśli została przerwana?

  Po zalogowaniu się do aplikacji należy przejść na zakładkę Rozliczenia albo Dokumenty Obliczenia Opłaty. Następnie na prezentowanej liście wyszukać odpowiedni Identyfikator Sprawy albo numer Dokumentu Obliczenia Opłaty i wybrać opcję Zapłać, czyli kliknąć w symbol aktywnej karty kredytowej.

 5. Gdzie mogę zapoznać się z archiwalnymi zgłoszeniami prac geodezyjnych?

  Cała historia dotychczasowych prac geodezyjnych, które zostały już zakończone jest dostępna po rozwinięciu opcji Szukaj i wyborze opcji Aktywne i zakończone. Na wyświetlanej liście Zgłoszonych prac pojawią się wszystkie roboty realizowane przez zalogowanego Wykonawcę.

 6. Co zrobić kiedy zapomniałem hasła?

  Na stronie logowania każdej z aplikacji dostępna jest funkcja „Zapomniałeś hasła?”. Po przejściu do okna Odzyskiwanie hasła należy uzupełnić przypisany do zarejestrowanego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej konta adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym podanie nowego hasła.